Čo keby ste zistili, ako to funguje?

sol-979319_640Zákon príťažlivosti je metafyzický zákon, ktorý hovorí, že podobné priťahuje podobné. My všetci používame zákon príťažlivosti, či už si to uvedomujeme alebo nie. Tým, že sa sústredíme na pozitívne veci, dostávame pozitívne výsledky. Keď myslíme prevažne negatívne, priťahujeme do nášho života veci a udalosti, ktoré nie sú pre nás prospešné. je potrebné si uvedomiť, že zákon príťažlivosti je neutrálny: dáva vám len to, čo vysielate.

Aby ste ovládli zákon príťažlivosti, je potrebné prijať zodpovednosť za všetko, čo sa vám v živote deje. Zodpovednosť za náš život je vec, ktorú nikdy nestratíme, bohužiaľ ju často popierame tým, že si sťažujeme, obviňujeme druhých a udalosti v našom živote. Vzdávame sa svojej vnútornej sily, keď vyčítame druhým veci, za ktoré si v skutočnosti môžeme my sami.

Predstavte si sami seba, ako začínate veriť sami v seba a vo svoje nekonečné možnosti. Predstavte si, že veríte tomu, že si zaslúžite dostať v živote to dobré. Predstavte si, ako dostávate v živote to dobré.  Tajomstvo Zákona príťažlivosti učí, že priťahujeme do života čokoľvek, na čo sa sústredíme. Kvantová fyzika učí, že všetko vo vesmíre je vibrujúcou energiou. My sami sme tvorcovia Vesmíru. Keď porozumiete Zákonu príťažlivosti, uvedomíte si, že nemusíte sa cítiť byť uväznení v živote, ktorý nie je podľa vašich predstáv.

Plávame v mori energie a vytvárame svoju realitu svojimi vlastnými myšlienkami. Energia je ovplyvňovaná našimi myšlienkami. So správnym využitím zákona príťažlivosti môžete premeniť svoje sny do reality. Žiť napĺňajúcim životom v prosperite je vaše právo, ktoré máte od svojho narodenia. Vesmír je nekonečne bohatý a Vesmír vás vždy podporí vo vašich snahách zbohatnúť.

Vaše prevládajúce myšlienky majú tendenciu sa zhmotniť – čo myseľ očakáva, že sa stane, má tendenciu sa realizovať. Vy ste tvorcovia svojho života, strojcami svojho šťastia a máte zodpovednosť za to, čo sa vám v živote deje.

Zákon príťažlivosti hovorí, že priťahujeme do nášho života to, na čo najviac myslíme.

Problém je v tom, že väčšina nášho myslenia prebieha na podvedomej úrovni. Väčšina vašich myšlienok je automatická, sú to rovnaké myšlienky, ako ste mali včera, minulý týždeň alebo minulý mesiac. K aktivovaniu Zákona príťažlivosti je teda potrebné naučiť sa techniky na pozitivne programovanie mysli.

Vaše podvedomie funguje na rovnakom princípe ako elektronický počítač, ak odovzdáte svojmu podvedomiu pozitívne programy typu: „Zaslúžim si, aby sa mi diali v mojom živote dobré veci. Som dostatočne schopný na to, aby som si vytvoril finančnú slobodu. Je ľahké zarábať peniaze. Zaslúžim si lásku a rešpekt. „Potom sa vo vašom živote začnú diať zázraky.

Bezpochyby je nutné podporiť manifestáciu zákona príťažlivosti akciou. Pasívne čakať, snívať a predstavovať si by bolo hlúpe. Iba pozitívne myslieť a snívať s rukami v lone je nebezpečný prístup. Keď budete pasívne čakať, až sa pred vaším domom objaví vaše vysnívané BMW, je pravdepodobné, že prídu sťahováci a odvezú vám nábytok.

Ja osobne zákon príťažlivosti chápem ako taký urýchľovač mojich prianí, cieľov a snov, nikdy by ma nenapadlo len čakať na to, čo sa stane. Vezmite zodpovednosť do svojich rúk a aktívne pracujte na dosiahnutí svojich cieľov.

Napíšte komentár

* Povinné údaje